Plexusskada efter olycksfall – “traumatisk” plexusskada

“Traumatisk” betyder att skadan uppkommit genom ett yttre trauma = yttre skada, olycksfall.

När skadan inträffar senare i livet brukar man kalla det för traumatisk plexusskada eller ibland “vuxenskada” i plexus. De svåraste typerna av plexusskada i den här gruppen orsakas till mer än 90 procent av trafikolyckor. Oftast är det motorcykelåkare som drabbas. Cyklister och bilister drabbas ibland. Andra mindre vanliga skadeorsaker är bl.a. utförsåkning på skidor och ridning.

bilolycka002

Bild 1. visar en bil efter en kollision med en cyklist i stadstrafik. Cyklisten som träffade motorhuven, vindrutan och taket ådrog sig en plexusskada som drabbade de 2 översta spinalnerverna; C5 och C6. Axel och armbåge var förlamade efter olyckan. Bilden illustrerar vilka krafter som behövs för att skada nervbanorna i plexus brachialis.

Generellt handlar det om olyckor med mycket stort energiinnehåll. Det betyder att det är vanligt med skador även på andra delar av kroppen hos dem som fått en plexusskada; t.ex. skallskador, brott på ryggkotpelaren, revbensbrott, nyckelbensbrott, arm- och benbrott, inre skador på lungor och i buk etc.

På samma sätt som vid förlossningsskadan så är det en mycket stor variation i svårighetsgraden även på de olika typer av plexusskada som uppkommer vid olycksfall. Det som avgör är energiinnehållet vid själva olyckstillbudet.

Läkningsmöjligheter

Partiell plexusskada

En partiell traumatiska plexusskada, som alltså drabbar C5-C6 eller C5-C7 (se Vad är en plexusskada) har inte samma generellt goda förmåga till spontanläkning som hos en motsvarande förlossningsskada. Det är alltså viktigt vid en traumatisk plexusskada att så snart som möjligt göra en bedömning av skadans svårighetsgrad och operera dem som har en allvarligare typ av skada. Vi ser fortfarande en del patienter som av olika skäl inte blivit opererade trots ganska omfattande funktionsbortfall.

Det är också viktigt att känna till att resultaten av att kirurgiskt reparera den partiella typen av plexuskada hos vuxna oftast är relativt bra. Det är därför angeläget att identifiera de fall som behöver opereras. Tyvärr finns de ingen enkel och pålitlig undersökningsmetod som kan gallra fram de skador som behöver kirurgi. Det viktigaste instrumentet är att en erfaren plexuskirurg gör en noggrann kroppsundersökning. Vi har också hjälp i diagnostiken av s.k. neurofysiologi, där man undersöker hur signalerna fortleds mellan hjärna, nervbanor, muskler och känselorgan. Vi har också ha hjälp av vissa typer av neuro-röntgen. Med en kombination av noggrann kroppsundersökning, neurofysiologi och neuro-röntgen så kan en doktor med specialkunskap och lång erfarenhet, oftast med stor säkerhet identifiera de fall som behöver opereras relativt snabbt, så att kirurgin inte fördröjs i onödan.

Med korrekt utförd kirurgi som görs i god tid så kan flertalet vuxna med denna typ av plexusskada återfå god funktion i axel och armbåge och de flesta kan gå tillbaks i sitt ordinarie jobb.

Läkningstiderna efter kirurgin är långa; två år eller mer.

Totalskada

Detta är den svåraste typen av plexusskada – när alla delar av plexus har slitits av.

I den här situationen har alltid flera av spinalnerverna slitits loss ur ryggmärgen, s.k. spinalnervs-avulsion. Prognosen för denna grupp av plexusskada prognos är helt beroende på hur många spinalnerver som avulserats (slitits loss ur ryggmärgen).

Till skillnad från vid förlossningsskadan så får nästan inga vuxna med en traumatisk total plexusskada tillbaka en god gripfunktion i handen ens efter kirurgi. Många av dem som drabbats kan dock få en god stödfunktion i armen, med styrsel och stabilitet i axeln, böjförmåga i armbågen och begränsad möjlighet att hålla i och lyfta föremål.

Läkningstiderna är ännu längre än för de partiella skadorna, ofta 5 år eller mer.

Smärta

Smärta är tyvärr vanligt efter plexusskada i vuxen ålder. Ju svårare plexusskada, desto större risk för smärta. Det är viktigt att uppmärksamma och behandla smärta tidigt. Det  kan behövas flera olika smärtlindrande preparat. Vi anlitar regelmässigt vår smärtenhet där specialister på området provar ut optimal behandling.

Plexusskada efter axelluxation (när axeln går ur led)

Ibland kan en axel som går ur led orsaka en komplett förlamníng i armen. Om det inte rör sig om ett olycksfall med mycket hög energi, t.ex. om man bara snubblar på plan mark och slår i axeln, så brukar inte nervbanorna gå av. Då rör det sig istället om en lindrigare drag- eller tryckskada i nervbanorna och då brukar funktionen återkomma efter veckor eller månader. Det är viktigt att få hjälp av en sjukgymnast under tiden som nervbanorna återhämtar sig så att lederna inte stelnar till fram till dess att musklerna börjar fungera igen. Om det är lite större energiinnehåll i olycksfallet, såsom vid t.ex. fall från höjd, vid idrotts- eller trafikolyckor, så kan en eller flera nervbanor gå helt av och då behövs operation.  Vi rekommenderar att en plexusspecialist rådfrågas i de fall en armförlamning uppkommit efter att axeln gått ur led.