Om oss

Thomas Carlstedt och Tomas Hultgren startade redan i början på 1980-talet den plexusverksamhet i Stockholm, som nu har den i särklass största samlade erfarenheten i Norden kring behandling av plexusskador. Sen starten har vi träffat och bedömt mer än 1300 barn med förlossningsskador i plexus. Av dessa har vi opererat 200 barn med nervrekonstruktion och mer än 500 barn med sekundärkirurgi. Vi har opererat mer än 300 vuxna med plexusskador, huvuddelen av dessa med nervrekonstruktion.

Under de år som gått har vi lärt oss åtskilligt och mer än en gång har vi fått ändra strategier i behandlingen. Saker som vi trodde var sanningar i början av arbetet har visat sig inte alltid stämma och nya kunskaper har kommit till. Vi har har varit noggranna med att dokumentera och utvärdera alla behandlingar. Tre stycken avhandlingar och ett antal vetenskapliga artiklar har publicerats av plexusenheten och utgör basen för våra vårdprogram

TC och TH

På den här sidan beskriver verksamheten och vad som är drivkraften i arbetet. Vi presenterar också våra duktiga medarbetare och samarbetspartners som bidrar till att hålla hög kvalitet i hela behandlingsförloppet.

Vårt arbetssätt

Vårt mål har hela tiden varit att bygga upp en enhet med stor samlad kunskap och erfarenhet på ett ställe, för att kunna erbjuda bästa möjliga vård med både bredd och detaljkunskap.       Det vill vi åstadkomma genom arbeta arbeta med några enkla principer: 

  1. Eftersom plexusskadorna är ovanliga och läkningstiderna är långa, så är det nödvändigt samla diagnostik, behandling och uppföljning till en enhet som kan erbjuda en samlad kunskapsbank.
  2. Långsiktighet och kontinuitet är avgörande för att bygga upp kunskap och erfarenhet. Den kirurg som har huvudansvaret för kirurgin ska även ansvara för diagnostik och sedan också följa läkningsförloppet. Läkningstiderna för plexusskador är extremt långa. Det betyder att kirurgen inte ser resultatet av en operation förrän efter 5 år eller mer. Det tar alltså mer än 10 år för en kirurg att få tillräcklig egen erfarenhet, inte bara för att klara själva kirurgin, utan också för att kunna planera ett effektivt och ändamålsenligt behandlingsförlopp, som kan sträcka sig över många år med flera olika operationer. 
  3. Fortbildning och kunskapsutbyte. Vi arbetar systematiskt med äldre och yngre kollegor tillsammans och har en åldersprofil i staben som säkerställer att erfarenhet och kompetens byggs upp och lever vidare.
  4. Samarbete mellan flera specialiteter. Det behövs bred kunskap för att hantera alla aspekter av en plexusskada. Du finner alla våra samarbetspartners från i en lista nedan.
  5. Enkel och effektiv kommunikation med patienter och remittenter.  Vi vinnlägger oss om att skicka mottagningsanteckningar, remissvar och behandlingsmeddelanden till våra remittenter. Sen några år har vi en heltidsanställd sjuksköterska och koordinator som Du som patient, remittent eller annan vårdgivare enkelt kan nå via email eller via telefon på arbetstid. Det är den smidigaste kontaktvägen.
  6. Noggranna vårdprogram som så långt möjligt baseras på egen klinisk och experimentell forskning. Våra vårdprogram lämnades in till Socialstyrelsen redan i samband med ansökan om rikssjukvård 2014 och är i första hand utformade medicinskt kunniga personer. De uppgraderas kontinuerligt och vi skickar gärna kopior till den som är intresserad.

 

Här följer en förteckning på alla som arbetar med plexusskador i Stockholm:

Huvuddelen av kirurgin görs vid handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset i Stockholm. De barn som är yngre än ett år opereras på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Rotimplantationskirurgi görs i samarbete med neurokirurger vid Karolinska sjukhuset, Solna.

Mottagningsverksamheten är huvudsakligen förlagd till handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset och även till neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

För diagnostiken har vi hjälp av neurofysiologer samt neuroradiologer vid Södersjukhuset och vid Karolinska i Solna. Vid operationer för Thoracic Outlet Syndrome (TOS) samarbetar vi med kärlkirurger vid Södersjukhuset och vid Karolinska i Solna.

 Vi på Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset

 

Från vänster:  Stina Sjerén (AT) Marie Andersson (koordinator), Fredrik Roos (läkare),  Kerstin Sthil (AT), My Stålberg (FT), Linda Geupel (Kurator), Linda Evertsson (AT).

Södersjukhuset

Handkirurgiska kliniken

Läkare

 

 

 

 

Dr Fredrik Roos

Dr Mihai Pietreanu
Dr Tomas Hultgren, PhD
Dr Krister Jönsson, doktorand

Mottagningen

Marie Andersson, specialistsjuksköterska och koordinator                                                               tel: 08-616 39 66
e-mail: marie.a.andersson@sodersjukhuset.se

Rehabiliteringsenheten

Tobias Tandrup, fysioterapeut och chef
Fysioterapeuter: My Stålberg och Jonas Svingen
Arbetsterapeuter: Kerstin Stihl och Linda Evertsson

Röntgenkliniken BDC (Bilddiagnostiskt centrum)

Dr Mikael Werner, radiolog med inriktning på handkirurgi
Dr Reza Zomorodi, neuroradiolog

Kärlkirurgiska kliniken

Dr Jonas Malmstedt, PhD

Neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Dr Karl Sallin
Arbetsterapeut, Julia Axelsson
Fysioterapeuter, Emelie Frisk, Jenny Kamél
Mottagningssköterska, Maud xxx

Barnortopedi, Sophiahemmet

Dr Per-Mats Janarv, PhD, Artrokliniken, Sophiahemmet.

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Röntgenkliniken

Dr Mikael Mosskin, radiolog, PhD
Dr Per Grane, neuroradiolog, PhD

Neurofysiologiska kliniken

Dr Jonas Persson, PhD