Rikssjukvård

Behandling av plexusskador endast vid två enheter i Sverige

Rikssjukvårdsnämnden beslutade i juni 2015 att plexuskirurgi skall bedrivas som rikssjukvård i Sverige. Uppdraget att bedriva plexuskirurgi har gått till två enheter; Stockholm och Umeå. Beslutet gäller från 1 januari 2016 och innebär att behandling av plexusskador endast får ske vid någon av dessa två enheter.

Beslutet gäller alla typer av plexusskador; både sådana som uppkommit vid förlossning och sådana uppkommit senare i livet, vid t.ex. trafikolyckor och andra olycksfall. Beslutet gäller också alla typer av kirurgi; både reparation av själva nervskadan och det vi kallar sekundärkirurgi, dvs. operationer på senor, muskler, leder och skelett för att förbättra funktionen efter en manifest plexusskada.

De två enheterna, vid Stockholm och Umeå, ska betraktas som likvärdiga. För att få en någorlunda jämn fördelning av patienter har en geografisk uppdelning gjorts, så att de två enheterna tar emot patienter från var sina upptagningsområden med ungefär samma befolkningsunderlag. Formellt är det den remitterande kliniken som bestämmer vilken enhet en patient blir hänvisad till, men som patient har Du förstås rätt att uttrycka ett önskemål om Du har särskilda skäl att vilja bli remitterad till den ena eller andra enheten.

Vår verksamhet vid Södersjukhuset

Allt sedan plexusverksamheten startade i Stockholm 1983, har vi haft som huvudmål att bygga upp en enhet med bred kompetens och vi samarbetar därför med flera olika kliniker för tillföra så mycket samlad kunskap och erfarenhet som möjligt. Vi har samarbetsmottagningar med barnneurolog vid Astrid Lindgrens sjukhus, barnortoped, vuxenortopeder, kärlkirurg. Vi gör vid behov kirurgi tillsammans erfarna neurokirurger, kärlkirurger och barnortopeder.

Kirurgin görs vid tre olika enheter i Stockholm; Handkirurgiska kliniken/Södersjukhuset, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det innebär att vi kan säkerställa högsta kompetens, erfarenhet och säkerhet vid alla typer av kirurgi. Vi har mycket erfarna och specialutbildade röntgenologer och neurofysiologer som hjälper med diagnostiken både före och under kirurgin. Sen 30 år har vi också ett tätt samarbete med rehabiliterings- och habiliteringsenheterna vid Södersjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vi arbetar med egenutvecklade vårdprogram som baseras på egen klinisk och experimentell forskning och 30 års klinisk erfarenhet.

Samma team och plats för bedömning, kirurgi och uppföljning

Vi åker inte runt och har mottagning eller opererar vid sjukhus i andra delar av landet annat än i undantagsfall. Detta arbetssätt innebär att Du som patient behöver besöka vår teamverksamhet på plats i Stockholm, både vid bedömning, vid kirurgi och även för uppföljningsbesök. I gengäld får Du som patient tillgång till en samlad och bred kompetens vid alla steg i behandlingen. Vi som arbetar med att behandla Din skada får också god möjlighet att noggrant och systematiskt följa behandlingsförloppet. Därigenom kan vi  skräddarsy alla steg i behandlingen och även effektivt och systematiskt samla erfarenheter.

Detta arbetssätt ger också enligt vår uppfattning bästa förutsättningarna för att vi själva ska kunna samla erfarenheter och upprätthålla bästa möjliga kompetens på sikt.