Historik

Plexuskirurgin, den konkreta operativa behandlingen av olika typer av plexusskada startade i Stockholm under första halvan av 80-talet av Prof Thomas Carlstedt, som redan vid den tiden hade lång erfarenhet av experimentell forskning vid Karolinska Institutet, kring nervskador och nervläkning i gränszonen mellan spinalnerverna och ryggmärgen. Det kliniska arbetet inleddes av Prof. Carlstedt, i samarbete med Dr. Tomas Hultgren, vid handkirurgiska kliniken i Stockholm, som vid den tiden låg vid Sabbatsbergs sjukhus. De första operationerna av vuxna med plexusskada utfördes vid handkirurgiska kliniken i böran på 80-talet. Kort därefter opererades också de första barnen med förlossningsskadar i plexus. Pga den ringa åldern hos dessa barn utfördes ingreppen vid dåvarande barnkirurgiska kliniken vid S:t Görans sjukhus.

sös

Handkirurgiska kliniken flyttade till Södersjukhuset 1994, där huvuddelen av plexuskirurgin nu utförs. Den avancerade kirurgin på barn i Stockholmsregionen samlades 1998 till en enhet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och där görs sedan dess plexuskirurgin på de yngsta barnen. Ett samarbete pågår också sedan länge med neurokirurgiska kliniken vid Karolinska sjukhuset i Solna för den s.k. rotimplantationskirurgin, som är aktuell för ett antal vuxna patienter med den mycket svåra typen av plexusskada, där nerverna ryckts loss ifrån ryggmärgen.

rotimplant

Prof. Carlstedt flyttade 1996 till en av världens största och äldsta kliniker för nervskador vid Stanmore utanför London och sedan dess har Dr Hultgren haft det medicinska ansvaret för plexusverksamheten i Stockholm. Ett kliniskt och vetenskapligt samarbete har utvecklats med Stanmorekliniken och prof. Carlstedt har utöver sitt arbete i Stanmore även en deltidsprofessur vid Karolinska institutet och handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset. Sedan 2006 har ytterligare två överläkare vid handkirurgiska kliniken; Dr Roos och Dr. Pietreanu, anslutit sig till plexusverksamheten.

Alltsedan starten av verksamheten för nära 30 år sedan har vi haft också haft ett nära samarbete med barnneurologiska kliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och med radiologiska och neurofysiologiska klinikerna vid Karolinska och vid Södersjukhuset. Under senare år har ett nära samarbete även utvecklats med kärlkirurgiska kliniken. Vår rehabiliteringsenhet har utvecklat specifika ortoser och träningsprogram för de patienter som opereras för plexusskada.