Andra nervskador

Det förekommer naturligtvis ibland att enskilda nerver i axeln eller överarmen skadas utan att det är en regelrätt plexusskada. Nervgrenarna till axelns och överarmens olika muskler kan skadas separat. Det förekommer inte helt sällan vid frakturer (skelettskador) i axel och överarm. Dessa nervskador förbises ibland därför att skelettskadan i sig ger smärta och rörelseinskränkning. Ofta är det svårt att röra i armen en tid efter ett armbrott och då är det lätt att missa att kanske är en nervskada inblandad också.

Nerverna till musklerna i axeln och överarmen har god förmåga till läkning om de repareras inom rimlig tid, av en erfaren kirurg.

Nedan följer några exempel på sådana nervskador

Axillarisnervskada

Axillarisnerven förmedlar signalerna till axelns deltamuskel (deltoideus). Det är den muskel som omsluter axelleden och ger axeln den karakteristiska rundade konturen. Nerven har ett slingrigt förlopp runt axelleden och kan ibland skadas vid vid skelettskador i området eller vid luxationer (när axeln går ur led). Nervskadan ger en svaghet i att lyfta armen utåt-uppåt och efter c:a en månad kan man se att den rundade konturen på axeln har försvunnit pga att deltamuskeln förtvinat. Karaktäristiskt är också ett känselbortfall i huden på axelns utsida.

Om nerven repareras inom rimlig tid efter skadan är prognosen oftast god och muskelfunktion återkommer i mer än hälften av fallen. Läkningstiden är c:a 2 år.

Nedan ses en ung man 2 månader efter en vänstersidig axillarisnervskada. Pilen visar hur den rundade konturen på den vänstra axeln försvunnit därför att deltamuskeln har förtvinat (Klicka för förstoring).

preop

Samma patient som ovan, två år efter reparation av axillarisnerven. Notera hur deltamuskeln har vuxit till igen och återställt den normala rundade konturen på axeln.

postop

Accessoriusnervskada

Accessoriusnerven ingår inte i plexus brachialis utan är en s.k. hjärnnerv, som kommer direkt från skallbasen. Den går till kappmuskeln (trapezius) – en bred muskel på ryggen som styr och stabiliserar skulderbladet. Nerven ligger ytligt på halsen och kan skadas vid skärsår på halsen eller när lymkörtlar på halsen opereras bort. Karaktäristiskt vid denna skada är att det blir svårt att lyfta armen pga att skulderbladet har förlorat sin stadga. Typiskt är också att armen inte bara är svag och ostadig utan att rörelser i armen också ger smärta runt axeln.

Skadan misstolkas ofta eftersom det kan vara svårt att koppla ihop en relativt ytlig skada på halsen med smärta och svaghet i armen. Om nervskadan repareras inom rimlig tid så är resultaten ofta bra.

Radialisnervskada

Radialisnerven skadas ofta vid brott på överarmen. det är en nerv som slingrar sig tätt runt benet i överarmen (humerus) och om benet bryts av kan också nerven skadas. Om radialisnerven skadas förlorar men förmågan att sträcka på handleden och på fingrarna – det kallas dropphand. Karakteristiskt är också ett känselbortfall på handryggen mot tumme, pek- och långfinger.

I mer 95% av dessa armbrott är nervskadan godartad och läker spontant inom några månader. I de få fall när nervskadan är mer allvarlig behöver den repareras med en operation och då läker nerven oftast ut och återställer det mesta av funktionen.