Forskning / Vetenskap

Plexusgruppens forskningsprojekt berör flera olika områden. Vid den neurovetenskapliga institutionen vid Karolinska Institutet i Solna bedrivs grundforskning kring nervskador och nervläkning.  Här pågår bl.a. sedan decennier experimentell forskning kring läkning i gränszonen mellan ryggmärg och spinalnerver. Genom denna forskning har prof. Thomas Carlstedt och medarbetare utvecklat en operationsteknik som innebär att vi idag kan ofta kan sätta tillbaks spinalnerver som slitits loss ur ryggmärgen – den svåraste typen av plexusskada. Fortsatt utveckling pågår inom detta område, både experimentellt och kliniskt.

Flera forskningsprojekt bedrivs inom ramen för det kliniska arbetet  och syftar till att systematiskt att utvärdera effekten av kirurgisk behandling av olika slag. Det är forskning som direkt leder till förbättringar i vården och ligger till grund våra vårdprogram.

Här följer ett urval av vetenskapliga publikationer som producerats av medarbetare i teamet och som berör olika aspekter av en plexusskada. Vi har listat en liten del av det som publicerats, för att ge en bild av några olika områden som vi forskar på:

Artiklar:

Hultgren T, Jönsson K, F. Roos, Järnbert Pettersson H, Hammarberg H: Surgical correction of shoulder rotation deformity in brachial plexus birth palsy. Long term results in 118 patients. Bone Joint J 2014;96-B: 1411-18

Hultgren T, Jönsson K, Pettersson H, Hammarberg H: Surgical correction of a rotational deformity of the shoulder in patients with obstetric brachial plexus palsy. Short term results in 270 patients. Bone Joint J 2013;95-B:1432–8

Westin B, Hultgren T, von Koch L: Obstetric brachial plexus injury: expectations before and satisfaction three months after secondary surgery on the shoulder. Hand Therapy 2012; 17: 95–99

Sköld M, Svensson M, Tsao J, Hultgren T, Landegren T, Carlstedt T, Cullheim S (2011). Karolinska Institutet 200 year anniversary.-Symposium on traumatic injuries in the nervous system. Injuries to the spinal cord and peripheral nervous system-Injuries and repair, pain problems, lesions to brachial plexus. Frontiers in Neurotrauma. 2,29,1-5

Hultgren T, Einarsson F, Runesson E, Hemlin C, Fridén J, Ljung BO: Structural characteristics of the subscapularis muscle in children with medial rotation contracture of the shoulder after obstetric brachial plexus injury. J Hand Surg (Eur) 2010; 35E: 1: 23–28

Carlstedt T, Hultgren T, Nyman T, Hansson T. Cortical activity and hand function restoration in a patient after spinal cord surgery. Nature Rev. Neurol. 5, 571–574 (2009)

Remahl S, Angeria M,Nilsson Remahl I, Carlstedt T, Risling M. Observation at the PNS-CNS border of ventral roots connected to a neuroma. Frontiers in Neurotrauma 1,article 136,1-6 .(2010)

Shi TJ, Liu SX, Hammarberg H, Watanabe M, Xu ZQ, Hökfelt T. Phospholipase C{beta}3 in mouse and human dorsal root ganglia and spinal cord is a possible target for treatment of neuropathic pain: Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Dec 16;105(50):20004-8

Strömbeck C, Remahl S, Krumlinde-Sundholm L, Sejersen T (2007) Long term functional follow up of children with obstetrical brachial plexus palsy II: neurophysiological aspects. Dev Med Child Neurol 49(3):204-9.

Krumlinde-Sundholm L, Holmefur M, Kottorp A, Eliasson AC (2007) The Assisting Hand Assessment: Current evidence of validity, reliability and responsiveness to change. Dev Med Child Neurol 49(4):259-64.

Krumlinde-Sundholm L., Eliasson A. (2003) Development of the Assisting Hand Assessment, a Rasch built measure intended for children with unilateral upper limb impairments. Scand J Occup Ther. 10: 16-26

Strömbeck C, Krumlinde-Sundholm L, Forssberg H: Functional outcome at 5 years in children with obstetrical brachial plexus palsy with and without microsurgical reconstruction. Dev Med Child Neurol. (2000) 42(3):148-57

Krumlinde Sundholm L, Eliasson A, Forssberg H (1998) Obstetric brachial plexus injuries: assessment protocol and functional outcome at age 5 years, Dev Med Child Neurol. 40(1): 4-11

Bok:

T. Carlstedt (2007). Central Nerve Plexus Injury. Imperial College Press

Bokkapitel

T.Carlstedt.(2009) Nerve Root Replantation. In Neurosurgical Clinics of North America. Ed. Spinner Winfree C.J. 20:39-50.

Avhandlingar:

T. Hultgren 2013: On the rotational deformity of the shoulder following an obstetric brachial plexus injury.

T. Landegren 2010: Central and periferal adaptation after nerve repair with a synthetic biocompatible adhesive.

C. Strömbeck 2006: Follow-up studies of the obstetrical brachial plexus injury.

L. Krumlinde Sundholm 2002: Aspects of hand function in children with unilateral impairments.