Montreux

Narakas 2013 Symposium, det 18:e i ordningen, ägde rum i Schweiz för att hedra minnet av Algimentas Narakas, en av plexuskirurgins pionjärer, som gick bort 1993. Mötet arrangerades av hans efterträdare, Chantal Bonnard.

Tomas och jag var där och lyssnade på det senaste inom plexuskirurgin och presenterade egna resultat. Nästa möte äger rum om 2 år.

IMG_2520

/Fredrik