Plexusskada

Välkommen till vår hemsida som beskriver vad en plexusskada är och hur den kan behandlas.
En plexusskada är en skada  i armens nervfläta som kan drabba både barn och vuxna; antingen vid förlossningen (“obstetrisk” plexusskada) eller senare i livet vid en olycka (“traumatisk” plexusskada).

Vi som står bakom hemsidan

Vi som skriver här har arbetat och forskat runt olika typer av plexusskada sedan början av 80-talet; alltså i 30 år. Vi arbetar på Södersjukhuset men har ett brett kontaktnät med andra kliniker i Stockholm, i Sverige och i andra länder.

Vår erfarenhet av plexusskador

Södersjukhuset har den i särklass största samlade erfarenheten i Norden kring behandling av plexusskador:

  • Sedan starten har vi träffat och bedömt mer än 1300 barn med förlossningsskador i plexus. Av dessa har vi opererat 200 barn med nervrekonstruktion och mer än 500 barn med sekundärkirurgi.
  • Vi har opererat mer än 300 vuxna med plexusskador, huvuddelen av dessa med nervrekonstruktion.
  • Vi är ensamma om en operationsteknik där vi i samarbete med neurokirurger vid Karolinska Universitetssjukhuset sätter tillbaka spinalnerver som slitits loss ur ryggmärgen – en metod som vi utvecklar för de svåraste plexusskadorna på vuxna patienter.
  • Vi behandlar även andra typer av svåra nervskador, i både övre och nedre extremiteterna.

Kontakt

Hör gärna av dig med frågor och synpunkter på hemsidan eller om du undrar något över plexusskador. Vi vill gärna att denna hemsida ska vara till hjälp för dig.  Du hittar våra kontaktuppgifter under kontakt.

© Tomas Hultgren, överläkare, specialist i handkirurgi, medicine doktor och medicinskt ansvarig för rikssjukvårdsenheten i plexuskirurgi vid Södersjukhuset, Stockholm.